top of page
Schets ontwerp tekening architect plattegrond verbouwing, nieuwbouw
3D model BIM Mark Bonnenberg Architect otwerp perspectief, verbouwing
Sfeerimpressie interieur render woonkamer keuken

Diensten

Van oriënterend gesprek tot oplevering. 

Neem voor meer informatie of vragen vrijblijvend contact op.

PLANTOETSING

Voordat met de ontwerpfase gestart wordt dient er onderzoek gedaan te worden naar de haalbaarheid van de wensen van de opdrachtgever. Dit om vooraf duidelijk in beeld te hebben wat de mogelijkheden zijn en daarmee de kans van slagen te vergroten. Onder andere een bestemmingsplancheck en een locatie bezoek behoort tot deze fase. 

''meten is weten''

BOUWVOORBEREIDING

Nadat de vergunning is verleend wordt van het vergunde ontwerp bouwvoorbereidingstekeningen gemaakt. Deze schaal 1:50 tekeningen worden voorzien van de benodigde informatie die de aannemer nodig heeft om te bouwen. De positie van de elektrapunten bijvoorbeeld.

ONTWERP

Om tot een goed ontwerp te komen worden verschillende fases in het ontwerpproces doorlopen. Van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp en uiteindelijk het definitief ontwerp. Dit doen we als Architect en opdrachtgever samen! Op een overzichtelijke manier wordt het ontwerp stap voor stap voorzien van meer informatie en vormt zich naar de wensen van de opdrachtgever. Naast schetsen wordt het ontwerp ook uitgewerkt in een 3D model om het ontwerp nog inzichtelijker te maken en fouten te voorkomen.

PRIJS & CONTRACTVORMING

Wanneer de opdrachtgever tevreden is met het ontwerp kan in de prijs en contractvormingsfase op zoek gegaan worden naar een geschikte aannemer. Hiermee kan vervolgens een contract worden aangegaan.

OMGEVINGSVERGUNNING

Als de opdrachtgever tevreden is met het definitief ontwerp, dan zal dit ontwerp vergunning gereed gemaakt worden. Samen met het constructierapport van de constructeur en mogelijk stukken van andere adviseurs kan/kunnen de benodigde vergunning(en) aangevraagd worden. Mark Bonnenberg Architect onderhoudt het contact met de gemeente.

BOUWBEGELEIDING

Nu het ontwerp gemaakt is, de vergunning verleend en er een akkoord is bereikt met de aannemer kan de bouw beginnen! Ook tijdens deze laatste fase kan door middel van bouwbegeleiding hulp geboden worden om de uitvoering in goede banen te leiden zodat het opgeleverde exact overeenkomt met het (vergunde) ontwerp en daarmee de wensen van de opdrachtgever. 

Mark Bonnenberg Architect verbouw nieuwbouw projecten impressies architectuur
  • Mark Bonnenberg Architect verbouw nieuwbouw projecten impressies architectuur
  • Mark Bonnenberg Architect verbouw nieuwbouw projecten impressies architectuur
bottom of page